• کارتابل کارکنان
  • 021-58123000
  • جستجو
  • دو شنبه 13 آذر 1402 08:55

پشتیبانی

 

 اهم اقدامات انجام شده؛

1- ترمیم و بازسازی زیر ساخت های ساختمان دفتر مرکزی

2- نصب و راه اندازی شبکه تلفن های سازمانی

3- مشارکت در اجرا و پشتیبانی مراسمات ملی، مذهبی 

4- مشارکت در اجرا و پشتیبانی مسابقات ورزشی

5- اجرای و پشتیبانی سفرهای زیارتی، سیاحتی کارکنان

6- و...

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب