• 021-58123000
  • جستجو
  • یک شنبه 26 فروردین 1403 10:27
تعداد بازدید : 8480
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 25 خرداد 1399 11:00

تسهیل در ارائه خدمات به اعضاء صندوق قرض الحسنه شاهد با سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۲۸۰

سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۲۸۰ صندوق قرض الحسنه شاهد در راستای تسهیل ارائه خدمات به اعضاء در خدمت خانواده های معظم و معزز شاهد و ایثارگر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد، در راستای ارائه خدمات هر چه بیشتر به اعضاء، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۲۸۰ صندوق فعالیت خود را آغاز کرد.

این سامانه که توسط مدیریت فناوری اطلاعات صندوق قرض الحسنه شاهد طراحی و پیاده سازی شده است می تواند خدمات به خانواده های معظم و معزز شاهد و ایثارگر عضو صندوق را تسهیل نماید.

اعضاء می توانند با ارسال کد ملی(بدون خط فاصله) به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۹۲۸۰ از وضعیت تسهیلات دریافتی مطلع و در صورت نیاز از زمان دقیق دریافت تسهیلات قرض الحسنه خود آگاهی یابند.

صندوق قرض الحسنه شاهد در سال 1399 یکی از اولویت های کاری خود را تسهیل در ارائه خدمات به خانواده معظم و معزز شاهد و ایثارگر عضو با سرعت بخشیدن به درخواست های این عزیزان قرار داده است.

آمار چارت

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب

تسهیلات ارائه شده توسط صندوق قرض الحسنه شاهد

1402
مبلغ تسهیلات : 49437150440000 ریال
تعداد تسهیلات : 85819
1401
مبلغ تسهیلات : 35703972399338 ریال
تعداد تسهیلات : 87853
1400
مبلغ تسهیلات : 25912412135509 ریال
تعداد تسهیلات : 90161
تعداد تسهیلات بانک عامل : 855
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 159920000000 ریال
1399
مبلغ تسهیلات : 22805875809000 ریال
تعداد تسهیلات : 133572
تعداد تسهیلات بانک عامل : 1555
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 239370000000 ریال
1398
مبلغ تسهیلات : 16640343000000 ریال
تعداد تسهیلات : 92832
تعداد تسهیلات بانک عامل : 343
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 60000000000 ریال
1397
مبلغ تسهیلات : 13594339000000 ریال
تعداد تسهیلات : 116711
1396
مبلغ تسهیلات : 13150396000000 ریال
تعداد تسهیلات : 117515
1395
مبلغ تسهیلات : 14058531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 128607
1394
مبلغ تسهیلات : 10572531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 114697
1393
مبلغ تسهیلات : 8563555000000 ریال
تعداد تسهیلات : 133810
1392
مبلغ تسهیلات : 5972388000000 ریال
تعداد تسهیلات : 143731
1391
مبلغ تسهیلات : 4914459000000 ریال
تعداد تسهیلات : 142821
1390
مبلغ تسهیلات : 4713060000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1389
مبلغ تسهیلات : 4264393000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1388
مبلغ تسهیلات : 3472955000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102116
1387
مبلغ تسهیلات : 2691653000000 ریال
تعداد تسهیلات : 113336
1386
مبلغ تسهیلات : 2091523000000 ریال
تعداد تسهیلات : 109420
1385
مبلغ تسهیلات : 1450840000000 ریال
تعداد تسهیلات : 115942
1384
مبلغ تسهیلات : 827974000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75207
1383
مبلغ تسهیلات : 710599000000 ریال
تعداد تسهیلات : 77202
1382
مبلغ تسهیلات : 568408000000 ریال
تعداد تسهیلات : 40084
1381
مبلغ تسهیلات : 283075000000 ریال
تعداد تسهیلات : 65905
1380
مبلغ تسهیلات : 329605000000 ریال
تعداد تسهیلات : 91782
1379
مبلغ تسهیلات : 210461000000 ریال
تعداد تسهیلات : 85084
1378
مبلغ تسهیلات : 154764000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75345
1377
مبلغ تسهیلات : 132910000000 ریال
تعداد تسهیلات : 68723
1376
مبلغ تسهیلات : 70400000000 ریال
تعداد تسهیلات : 50101
1375
مبلغ تسهیلات : 61146000000 ریال
تعداد تسهیلات : 82372
49437150440000 143731 239370000000 1555