• فا
  • 021-58123000
  • جستجو
  • شنبه 13 خرداد 1402 14:11

حقوقی

هر شرکت یا سازمان دولتی و غیردولتی ، مامور به خدمت عمومی و غیر آن ، نیازمند یک واحد حقوقی است که با توجه به میزان گستردگی حوزه فعالیت خود ، اهمیت وجود این واحد به جهت نظارت بر عملکرد،ایجاد هماهنگی و وحدت رویه ، انذار و هشدارها بیشتر می شود  بطوری که شاید بتوان ادعا کرد در یک سازمان بسیط ، واحد حقوقی بعد از مرجع مدیریتی مهم ترین و استراتژیک ترین واحد آن سازمان خواهد بود و با در نظر گرفتن رسالت و ماموریت صندوق قرض الحسنه شاهد از زمان حضور مدیریت فعلی و توجه ایشان به اهمیت مسایل قانونی ، نظارت و ارائه خدمات حقوقی به کلیه واحدهای صندوق در هر لحظه وجود داشته است . اهم اقدامات واحد حقوقی در یک سال گذشته بدین نحو اعلام می گردد.

 

 الف – قراردادها

 تعداد 26 فقره قرارداد به شرح ذیل

1- موسسه ماهان

2-  شرکت رسپینا

3- موسسه مفید راهبر ۱

4- موسسه مفید راهبر ۲

5- موسسه مفید راهبر ۳

6- بیمه دانا

7- شرکت علم و صنعت

8- شرکت وب مهراز

9- بیمه سینا

10- شرکت اترس

11- شرکت جامعه

12- شرکت گسترش فناوری اطلاعات

13- شرکت فراگستر

14- بانک دی

15- بانک مهر

16- شرکت کوثر

17- موسسه عالی بانکداری

18- آسیاتک

19-  رسپینا

20- رسپینا 2

21- پرسو الکترونیک

22- تفاهم نامه شرکت اندوخته شاهد (ثشاهد)

23- قرارداد آموزش۱

24- قرارداد آموزش ۲

25- قرداد آموزش ۳و ۴ و ۵ ۶ ۷و ۸ و غیره

26- قرارداد  )crmمدیریت ارتباط با مشتری)

 

ب) آیین نامه ها :

1- آیین نامه مالی و معاملاتی (اصلاحات و تدوین )

2- آیین نامه اداری استخدامی (اصلاحات و تدوین )

3- آیین نامه تسهیلات (اصلاحات  و تدوین(

 

پ ) حضور در مراجع قضایی و غیر قضایی ، پیگیری موارد محوله

 1 - دیوان عدالت اداری( دفاع از حقوق حقه صندوق و کسب رای نافع

2 - دعاوی ادارات کار رفاه و امور اجتماعی (شرکت در جلسات و دفاع از حقوق حقه صندوق

3 - بررسی و پیگیری به جهت حل مشکلات صندوق با شهرداری منطقه

 

ت ) ماموریت های استانی

1 -  تامین اجتماعی استان اراک (حل و فصل موضوع بر اساس قوانین و مقررات)

2 - تامین اجتماعی استان زنجان (حل و فصل موضوع بر اساس قوانین و مقررات)

3- نقل و انتقال اموال استان اردبیل

 

ث ) مشاوره

1 - مشاور حقوقی و مستمر بر اساس درخواست مدیرعامل محترم و سایر مدیران صندوق

2 - ارائه مشاوره حقوقی خارج از ماموریت صندوق در مسائل مختلف به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران

3 - مشاوره حقوقی به سایر پرسنل و رابطین صندوق و بنیاد در سراسر کشور

 

 ج)شرکت در فرآیند مناقصات ومزایدات وانطباق موازین قانونی وحقوقی

۱ -برگزاری مناقصه شبکه زیرساخت

۲ -برگزاری مناقصه بیمه عمر مانده بدهکار

۳-برگزار ی مزایده فروش ساختمان خوشبختی

۴-برگزار ی مزایده فروش امالک اردبیل

 

 چ ) ایجاد وحدت رویه

۱-ایجاد رویه واحد جهت تسویه حساب با وراثت متوفی و مراجعین به صندوق در کل کشور

۲- ایجاد رویه واحد در موضوع و متن وکالت نامه و اسناد مورد پذ یرش و ارائه شده از جانب اعضا به صندوق

۳- ایجاد رویه واحد در امر پذ یرش و شناسایی وراث متوفیان و نحوه استفاده صحیح از انواع گواهی تصدیق وراثت و آموزش الازم دراین خصوص بر اساس موازین قانونی

۴- ایجاد رویه واحد در امر تهیه و تکمیل اسناد و اوراق تعهدآور بانکی

 ح ) نظارت

  1.  نظارت بر عملکرد در خصوص پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی در سراسر کشور
  2. نظارت بر عملکرد در خصوص پاسخگویی به ادارات مالیاتی و سایر مراجع اداری
  3. نظارت بر عملکرد در خصوص پاسخگویی به مراجعات بر اساس ماده ۷۴ آیین نامه قانون نحوه رسیدگی به اسناد رسمی

 

خ ) بررسی مفاد اساسنامه

 بررسی و باز اصلاح  طرح اصلاح اساسنامه صندوق و بر اساس ارجاع مراجع بالادستی

 

د ) آموزش :

۱ -برگزاری دوره آموزشی قانون اساسی

۲ -برگزاری دوره آموزشی اسناد رسمی وغیررسمی

۳-برگزاری دوره آموزشی حقوق کار

۴-برگزاری دوره آموزشی رفاه وتامین اجتماعی

۵-آموزش های حقوقی الازم ضمن کار به کلیه پرسنل صندوق

۶-ارائه مقاله آموزشی علمی – کاربردی در ماهنامه صندوق طلوع حسنه شاهد

 

ذ) سایر

1- رفع موانع ایجاد شده از طرف بانک مرکزی در مسایل مختلف براساس موازین قانونی ، حقوقی وقضایی

2 - نظارت بر فرایند برگزاری جلسات مجامع عمومی عادی وعادی بطور فوق العاده صندوق

3 - مذاکره ورفع مانع در اداره ثبت شرکت ها وایجاد تعامل الازم

4 - حضور جلسات شورای هماهنگی حقوقی بنیاد شهید وامورایثارگران وارائه راهکار در خصوص پیشبرد بهتر اهداف

5 - بررسی وطرح اصلاح احکام اداری استخدامی صندوق

6 - پیگیری موضوع اختلاف وعدم انجام تعهدات بیمه دی در قبال صندوق به جهت بیمه عمر مانده بدهکار

در پایان لازم بذکر است که واحد حقوقی صندوق شاهد با تکیه بر دانش و پروانه تخصصی و همچنین تعامل مستمر با محاکم قضایی کشور بهترین راهکارها را با توجه به رویه قضایی کشور در مواجه با مسایل مختلف ارائه نماید.

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب