• 021-58123000
  • جستجو
  • شنبه 23 تیر 1403 12:12

حقوقی

هر شرکت یا سازمان دولتی و غیردولتی ، مامور به خدمت عمومی و غیر آن ، نیازمند یک واحد حقوقی است که با توجه به میزان گستردگی حوزه فعالیت خود ، اهمیت وجود این واحد به جهت نظارت بر عملکرد،ایجاد هماهنگی و وحدت رویه ، انذار و هشدارها بیشتر می شود  بطوری که شاید بتوان ادعا کرد در یک سازمان بسیط ، واحد حقوقی بعد از مرجع مدیریتی مهم ترین و استراتژیک ترین واحد آن سازمان خواهد بود و با در نظر گرفتن رسالت و ماموریت صندوق قرض الحسنه شاهد از زمان حضور مدیریت فعلی و توجه ایشان به اهمیت مسایل قانونی ، نظارت و ارائه خدمات حقوقی به کلیه واحدهای صندوق در هر لحظه وجود داشته است . اهم اقدامات واحد حقوقی در یک سال گذشته بدین نحو اعلام می گردد.

 

 الف – قراردادها

 تعداد 26 فقره قرارداد به شرح ذیل

1- موسسه ماهان

2-  شرکت رسپینا

3- موسسه مفید راهبر ۱

4- موسسه مفید راهبر ۲

5- موسسه مفید راهبر ۳

6- بیمه دانا

7- شرکت علم و صنعت

8- شرکت وب مهراز

9- بیمه سینا

10- شرکت اترس

11- شرکت جامعه

12- شرکت گسترش فناوری اطلاعات

13- شرکت فراگستر

14- بانک دی

15- بانک مهر

16- شرکت کوثر

17- موسسه عالی بانکداری

18- آسیاتک

19-  رسپینا

20- رسپینا 2

21- پرسو الکترونیک

22- تفاهم نامه شرکت اندوخته شاهد (ثشاهد)

23- قرارداد آموزش۱

24- قرارداد آموزش ۲

25- قرداد آموزش ۳و ۴ و ۵ ۶ ۷و ۸ و غیره

26- قرارداد  )crmمدیریت ارتباط با مشتری)

 

ب) آیین نامه ها :

1- آیین نامه مالی و معاملاتی (اصلاحات و تدوین )

2- آیین نامه اداری استخدامی (اصلاحات و تدوین )

3- آیین نامه تسهیلات (اصلاحات  و تدوین(

 

پ ) حضور در مراجع قضایی و غیر قضایی ، پیگیری موارد محوله

 1 - دیوان عدالت اداری( دفاع از حقوق حقه صندوق و کسب رای نافع

2 - دعاوی ادارات کار رفاه و امور اجتماعی (شرکت در جلسات و دفاع از حقوق حقه صندوق

3 - بررسی و پیگیری به جهت حل مشکلات صندوق با شهرداری منطقه

 

ت ) ماموریت های استانی

1 -  تامین اجتماعی استان اراک (حل و فصل موضوع بر اساس قوانین و مقررات)

2 - تامین اجتماعی استان زنجان (حل و فصل موضوع بر اساس قوانین و مقررات)

3- نقل و انتقال اموال استان اردبیل

 

ث ) مشاوره

1 - مشاور حقوقی و مستمر بر اساس درخواست مدیرعامل محترم و سایر مدیران صندوق

2 - ارائه مشاوره حقوقی خارج از ماموریت صندوق در مسائل مختلف به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران

3 - مشاوره حقوقی به سایر پرسنل و رابطین صندوق و بنیاد در سراسر کشور

 

 ج)شرکت در فرآیند مناقصات ومزایدات وانطباق موازین قانونی وحقوقی

۱ -برگزاری مناقصه شبکه زیرساخت

۲ -برگزاری مناقصه بیمه عمر مانده بدهکار

۳-برگزار ی مزایده فروش ساختمان خوشبختی

۴-برگزار ی مزایده فروش امالک اردبیل

 

 چ ) ایجاد وحدت رویه

۱-ایجاد رویه واحد جهت تسویه حساب با وراثت متوفی و مراجعین به صندوق در کل کشور

۲- ایجاد رویه واحد در موضوع و متن وکالت نامه و اسناد مورد پذ یرش و ارائه شده از جانب اعضا به صندوق

۳- ایجاد رویه واحد در امر پذ یرش و شناسایی وراث متوفیان و نحوه استفاده صحیح از انواع گواهی تصدیق وراثت و آموزش الازم دراین خصوص بر اساس موازین قانونی

۴- ایجاد رویه واحد در امر تهیه و تکمیل اسناد و اوراق تعهدآور بانکی

 ح ) نظارت

  1.  نظارت بر عملکرد در خصوص پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی در سراسر کشور
  2. نظارت بر عملکرد در خصوص پاسخگویی به ادارات مالیاتی و سایر مراجع اداری
  3. نظارت بر عملکرد در خصوص پاسخگویی به مراجعات بر اساس ماده ۷۴ آیین نامه قانون نحوه رسیدگی به اسناد رسمی

 

خ ) بررسی مفاد اساسنامه

 بررسی و باز اصلاح  طرح اصلاح اساسنامه صندوق و بر اساس ارجاع مراجع بالادستی

 

د ) آموزش :

۱ -برگزاری دوره آموزشی قانون اساسی

۲ -برگزاری دوره آموزشی اسناد رسمی وغیررسمی

۳-برگزاری دوره آموزشی حقوق کار

۴-برگزاری دوره آموزشی رفاه وتامین اجتماعی

۵-آموزش های حقوقی الازم ضمن کار به کلیه پرسنل صندوق

۶-ارائه مقاله آموزشی علمی – کاربردی در ماهنامه صندوق طلوع حسنه شاهد

 

ذ) سایر

1- رفع موانع ایجاد شده از طرف بانک مرکزی در مسایل مختلف براساس موازین قانونی ، حقوقی وقضایی

2 - نظارت بر فرایند برگزاری جلسات مجامع عمومی عادی وعادی بطور فوق العاده صندوق

3 - مذاکره ورفع مانع در اداره ثبت شرکت ها وایجاد تعامل الازم

4 - حضور جلسات شورای هماهنگی حقوقی بنیاد شهید وامورایثارگران وارائه راهکار در خصوص پیشبرد بهتر اهداف

5 - بررسی وطرح اصلاح احکام اداری استخدامی صندوق

6 - پیگیری موضوع اختلاف وعدم انجام تعهدات بیمه دی در قبال صندوق به جهت بیمه عمر مانده بدهکار

در پایان لازم بذکر است که واحد حقوقی صندوق شاهد با تکیه بر دانش و پروانه تخصصی و همچنین تعامل مستمر با محاکم قضایی کشور بهترین راهکارها را با توجه به رویه قضایی کشور در مواجه با مسایل مختلف ارائه نماید.

آمار چارت

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب

تسهیلات ارائه شده توسط صندوق قرض الحسنه شاهد

1403
مبلغ تسهیلات : 16256751723000 ریال
تعداد تسهیلات : 21150
1402
مبلغ تسهیلات : 49437150440000 ریال
تعداد تسهیلات : 85819
1401
مبلغ تسهیلات : 35703972399338 ریال
تعداد تسهیلات : 87853
1400
مبلغ تسهیلات : 25912412135509 ریال
تعداد تسهیلات : 90161
تعداد تسهیلات بانک عامل : 855
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 159920000000 ریال
1399
مبلغ تسهیلات : 22805875809000 ریال
تعداد تسهیلات : 133572
تعداد تسهیلات بانک عامل : 1555
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 239370000000 ریال
1398
مبلغ تسهیلات : 16640343000000 ریال
تعداد تسهیلات : 92832
تعداد تسهیلات بانک عامل : 343
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 60000000000 ریال
1397
مبلغ تسهیلات : 13594339000000 ریال
تعداد تسهیلات : 116711
1396
مبلغ تسهیلات : 13150396000000 ریال
تعداد تسهیلات : 117515
1395
مبلغ تسهیلات : 14058531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 128607
1394
مبلغ تسهیلات : 10572531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 114697
1393
مبلغ تسهیلات : 8563555000000 ریال
تعداد تسهیلات : 133810
1392
مبلغ تسهیلات : 5972388000000 ریال
تعداد تسهیلات : 143731
1391
مبلغ تسهیلات : 4914459000000 ریال
تعداد تسهیلات : 142821
1390
مبلغ تسهیلات : 4713060000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1389
مبلغ تسهیلات : 4264393000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1388
مبلغ تسهیلات : 3472955000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102116
1387
مبلغ تسهیلات : 2691653000000 ریال
تعداد تسهیلات : 113336
1386
مبلغ تسهیلات : 2091523000000 ریال
تعداد تسهیلات : 109420
1385
مبلغ تسهیلات : 1450840000000 ریال
تعداد تسهیلات : 115942
1384
مبلغ تسهیلات : 827974000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75207
1383
مبلغ تسهیلات : 710599000000 ریال
تعداد تسهیلات : 77202
1382
مبلغ تسهیلات : 568408000000 ریال
تعداد تسهیلات : 40084
1381
مبلغ تسهیلات : 283075000000 ریال
تعداد تسهیلات : 65905
1380
مبلغ تسهیلات : 329605000000 ریال
تعداد تسهیلات : 91782
1379
مبلغ تسهیلات : 210461000000 ریال
تعداد تسهیلات : 85084
1378
مبلغ تسهیلات : 154764000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75345
1377
مبلغ تسهیلات : 132910000000 ریال
تعداد تسهیلات : 68723
1376
مبلغ تسهیلات : 70400000000 ریال
تعداد تسهیلات : 50101
1375
مبلغ تسهیلات : 61146000000 ریال
تعداد تسهیلات : 82372
49437150440000 143731 239370000000 1555