• کارتابل کارکنان
  • 021-58123000
  • جستجو
  • دو شنبه 13 آذر 1402 09:05

کمیته مدیریت تعارض منافع

شرح وظایف و تکالیف کمیته:

1- ارائه مشاوره ها و توصیه های لازم به هیئت مدیره صندوق

2- در نظر گرفتن مکانیسم های نظارتی بر نحوه عملکرد کارکنان صندوق

3- شناسایی و مقابله با بسترها و موقعیت های بروز تعارض منافع در صندوق

4- برنامه ریزی جهت انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط جهت ارتقا مکانیسم های مقابله ای با تعارض منافع در صندوق

5- برنامه ریزی جهت آموزش کارکنان صندوق در راستای ارتقاء دانش و مهارت آنها جهت مقابله با تعارض منافع در صندوق

6- ارائه گزارش های موردی، دوره ای و سالیانه به هیئت مدیره صندوق

 

اعضای کمیته؛

 

سارا کشفی

غلامحسین مرادی

مهرداد مولوی

محمد طایفه ایرائی فرد

مجتبی عباسی قادی

عبدالله عباسی

میلاد نیکخواه

 

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب