• کارتابل کارکنان
  • 021-58123000
  • جستجو
  • پنج شنبه 6 مهر 1402 17:22

بازرسی

مشخصات و سوابق اجرایی:

متولد 1355 – آباده 
کارشناسی ارشد حسابرسی 

•    کارشناس مسئول امور مالی واداری از تاریخ  1378 تا1383
•    معاون امور اجرایی استان فارس از سال 1384 تا سال 1387
•    معاون اموراجرایی استان البرز از سال 1387 تا 1392
•    عضو کمیته امورخاص مددکاری
•    رئیس منطقه البرز از تاریخ 1392 تا 1396
•    مدیر اداری و منابع انسانی از سال 1396 تا 1401
•    نماینده مدیر عامل در کمیته انضباط کار صندوق 
•    نماینده کارگران – کارکنان درطبقه بندی مشاغل از سال 92
•    مشاور مدیر کل در امور تخصصی


رئوس عملکرد مدیریت بازرسی :

-  تعامل با بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی مستقر در دفتر مرکزی
- پیگیری و تعامل با حوزه های نظارت و اداره مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تمدید مجوز و پیگیری تغییرات هیئت مدیره و هیئت امناء جهت درج در روز نامه رسمی
- همکاری راهبردی با نهادها و سازمان های نظارتی درون و برون سازمانی
- اظهار نظرهای تخصصی در مورد تعیین صلاحیت ها و انتصابات سازمانی
- شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری
-انجام امور مربوط به دبیری هیات امنا و هیات مدیره و پیگیری امور مرتبط با این دو رسته سازمانی تا حصول نتیجه
- رسیدگی به گزارشات موردی و ویژه محوله از سوی مقامات فرادست سازمانی
- همکاری ، تعامل و هماهنگی با بازرسین نهاد حسابرسی مفید راهبر به منظور اطمینان از اجرای مطلوب وظایف محوله
- بررسی گزارشات رسیده در مورد گزارشات  احتمالی واصله از سوی جامعه معزز ایثارگری
- پاسخگویی حضوری و کتبی به مراجعین ایثارگر و انجام اقدامات اجرایی تا حصول نتیجه به منظور ارتقای رضایتمندی خانواده شهدا و ایثارگران
- بررسی تصادفی عملکرد کارکنان ستادی و استانی صندوق قرض الحسنه شاهد به منظور اطمینان از حسن اجرای امور
-  انجام سایر امور محوله عند الاقتضاء .

 

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب