• 021-58123000
 • جستجو
 • یک شنبه 26 فروردین 1403 11:23

مرکز تخصصی تحول و نوآوری

پروژه دورنما

 به منظور دست یازیدن به آینده مبتنی بر توسعه و تحول در فعالیتهای صندوق قرض الحسنه شاهد موضوع تحول و نوآوری

 در دستور کار صندوق قرض الحسنه شاهد قرار گرفته است.

 بدین منظور و با هدف ایجاد تحول در کوتاه ترین زمان ممکن از متخصصین این امر دعوت به همکاری گردیده است . این موضوع در قالب ماموریت نوآوری به شرح زیر تشریح شده است .

 

ماموریت نوآوری

هدف از تعریف این ماموریت، ایجاد یک واحد فعال و پویا در سازمان به منظور اطمینان از بهینه سازی مستمر فرایندهای سازمان در راستای برنامه های موجود و نیز پیشروی و گسترش فعالیت های ممتاز در مسیر نوآوری و تحول در عرصه فعالیت های اقتصادی و مالی، طبق قوانین تعریف شده است. 

 

تعریف نوآوری 

نوآوری، طبق تعاریف نوین، تنها محدود به خلق محصولات یا خدمات دارای فناوری پیشرفته یا ارائۀ ویژگی های هرچه متنوعتر و گستردهتر نیست. نوآوری تعریف خیلی خاصتری دارد: هرگونه تغییری در فرایندهای یک سازمان که «نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و اطلاعات» را به «محصولات و خدمات با ارزشتری» تبدیل ‌کند.

 

مراحل نوآوری

هدف کوتاه مدت:

 • بازنگری در فرایندها و فعالیت های کنونی سازمان و تلاش برای بهینه سازی خدمات تعریف شده در دایرۀ قوانین و چارچوب های موجود

هدف میان مدت: 

 • بررسی مجدد اهداف و فعالیت های سازمان و امکان سنجی بازنگری در تعاریف قانونی
 • تعریف فرایندهای نوین جهت ارتقای سطح انجام ماموریت سازمانی
 • پی ریزی فرایندهای ورود نوآورانه به فعالیت های نوین قانونی در بخش خدمات اقتصادی
 • پی ریزی تعاملات علمی بروز با دانشگاهها و موسسات علمی مرتبط با فعالیت های سازمانی

هدف بلند مدت:

 • نهادینه سازی فرهنگ نوآوری پویا در ساختار و فرایندهای سازمانی
 • تبدیل صندوق قرض الحسنه شاهد به یک فعال ممتاز در حوزۀ  ارایه تسهیلات قرض الحسنه

 

 

 

دورنمای صندوق قرض الحسنه شاهد

دست یابی صندوق به توسعه و بالندگی سازمانی در ارائه خدمات دهی مطلوب به اعضاء خاصه جامعه ایثارگری و ترویج، توسعه و نهادینه نمودن فرهنگ قرض الحسنه در سطح ملی به واسطه به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود درون و برون سازمانی تا سال 1404.

 

برنامه های تحولی آتی صندوق

 • تنوع بخشی در ارائه تسهیلات به اعضاء به منظور مرتفع نمودن نیازها و افزایش رضایت مندی آنها 
 • تقویت و ارتقاء مدیریت ارتباط  مشتری  در صندوق در راستای ارائه خدمات دهی اثربخش به اعضاء  
 • اعمال مدیریت دانش و همگام شدن با تغییرات محیطی در راستای ارتقاء کیفیت خدمات دهی به اعضاء
 • ارتقاء صندوق به بانک قرض الحسنه و گسترش دامنه خدمات به کلیه ایثارگران سایر دستگاهها و نیازمندان
 • توجه به بانکداری الکترونیکی و استفاده از ظرفیت های فضای مجازی اینترنت و تلفن همراه برای پرداخت وام به اعضاء
 • تشکیل کمیته مشورتی ایثارگری در صندوق جهت بهره مندی از نظرات اثربخش اعضاء در فرایند خدمات دهی
 • توانمندسازی و توجه به توسعه شغلی و فردی نیروی انسانی صندوق در قالب برنامه های آموزشی
 • ارائه خدمات مشاوره به اعضاء  در راستای راه اندازی کسب و کار و مشاغل کوچک
 • افزایش سواد مالی مشتریان از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی
 • خود ارجاعی و اخذ بازخورد ازعملکرد صندوق بواسطه توجه به مطالعات سازمانی
آمار چارت

 • جدیدترین ها
 • پربازدید ها
 • استان ها
آرشیو مطالب

تسهیلات ارائه شده توسط صندوق قرض الحسنه شاهد

1402
مبلغ تسهیلات : 49437150440000 ریال
تعداد تسهیلات : 85819
1401
مبلغ تسهیلات : 35703972399338 ریال
تعداد تسهیلات : 87853
1400
مبلغ تسهیلات : 25912412135509 ریال
تعداد تسهیلات : 90161
تعداد تسهیلات بانک عامل : 855
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 159920000000 ریال
1399
مبلغ تسهیلات : 22805875809000 ریال
تعداد تسهیلات : 133572
تعداد تسهیلات بانک عامل : 1555
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 239370000000 ریال
1398
مبلغ تسهیلات : 16640343000000 ریال
تعداد تسهیلات : 92832
تعداد تسهیلات بانک عامل : 343
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 60000000000 ریال
1397
مبلغ تسهیلات : 13594339000000 ریال
تعداد تسهیلات : 116711
1396
مبلغ تسهیلات : 13150396000000 ریال
تعداد تسهیلات : 117515
1395
مبلغ تسهیلات : 14058531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 128607
1394
مبلغ تسهیلات : 10572531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 114697
1393
مبلغ تسهیلات : 8563555000000 ریال
تعداد تسهیلات : 133810
1392
مبلغ تسهیلات : 5972388000000 ریال
تعداد تسهیلات : 143731
1391
مبلغ تسهیلات : 4914459000000 ریال
تعداد تسهیلات : 142821
1390
مبلغ تسهیلات : 4713060000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1389
مبلغ تسهیلات : 4264393000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1388
مبلغ تسهیلات : 3472955000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102116
1387
مبلغ تسهیلات : 2691653000000 ریال
تعداد تسهیلات : 113336
1386
مبلغ تسهیلات : 2091523000000 ریال
تعداد تسهیلات : 109420
1385
مبلغ تسهیلات : 1450840000000 ریال
تعداد تسهیلات : 115942
1384
مبلغ تسهیلات : 827974000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75207
1383
مبلغ تسهیلات : 710599000000 ریال
تعداد تسهیلات : 77202
1382
مبلغ تسهیلات : 568408000000 ریال
تعداد تسهیلات : 40084
1381
مبلغ تسهیلات : 283075000000 ریال
تعداد تسهیلات : 65905
1380
مبلغ تسهیلات : 329605000000 ریال
تعداد تسهیلات : 91782
1379
مبلغ تسهیلات : 210461000000 ریال
تعداد تسهیلات : 85084
1378
مبلغ تسهیلات : 154764000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75345
1377
مبلغ تسهیلات : 132910000000 ریال
تعداد تسهیلات : 68723
1376
مبلغ تسهیلات : 70400000000 ریال
تعداد تسهیلات : 50101
1375
مبلغ تسهیلات : 61146000000 ریال
تعداد تسهیلات : 82372
49437150440000 143731 239370000000 1555