• 021-58123000
  • جستجو
  • دو شنبه 7 خرداد 1403 04:59
  • اطلاعیه ها و اخبار
  • برنامه های آموزشی
  • هماهنگی و ارتباط
  • برنامه ها و فایل ها

کلاس زبان انگلیسی A

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه  و چهارشنبه  16:30  الی 18:00

نام مدرس :  دکتر احمدی شکوه

مشاهده جزییات

کلاس زبان انگلیسی B

زمان برگزاری کلاس ها  : 

 روز های شنبه و دوشنبه  18:00  الی 19:30

نام مدرس: دکتر احمدی شکوه

مشاهده جزییات

تفکر سیستمی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر منتظری

 

مشاهده جزییات

مهارت های ارتباطی

زمان برگزاری کلاس ها :    

  روز های چهارشنبه  15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر مودی

 

مشاهده جزییات

کارگاه استعدادیابی شغلی بر اساس متد دیسک

 

نام مدرس : دکتر صبور

مشاهده جزییات

کارگاه افزایش بهره وری

 

نام مدرس : دکتر صبور

مشاهده جزییات

مزاج شناسی

زمان برگزاری کلاس  :    

  روز پنج شنبه  11:00  الی 12:30

نام مدرس : دکتر آزما

مشاهده جزییات

کارگاه مشتری مداری (CRM)

 

نام مدرس : دکتر ملایی 

مشاهده جزییات

پیش درآمدی بر بورس و روشهای سرمایه گذاری در آن

 

نام مدرس : دکتر صفاری

مشاهده جزییات

اصول بازاریابی

 

نام مدرس : دکتر برزویی

مشاهده جزییات

تربیت خلاق

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های پنج شنبه 11:00  الی 12:00

نام مدرس : حاج آقا مهدیزاده

مشاهده جزییات

معناگرائی و دانش خانواده

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های شنبه 15:00 الی 16:00

نام مدرس : آقای شابهاری

مشاهده جزییات

مدیریت مالی

زمان برگزاری کلاس ها:

روزهای یکشنبه ساعت 13:30 الی 17:30

نام مدرس: دکتر بشیری

مشاهده جزییات

صفر تا صد بورس و سرمایه گذاری در آن

زمان برگزاری کلاس ها:

روزهای چهارشنبه 10:00 الی 13:00

مدرس: دکتر بشیری

مشاهده جزییات

بودجه بندی و روش های کنترل آن

زمان برگزاری کلاس ها: 

روزهای شنبه 14:00 الی 18:00

نام مدرس: دکتر زاغری تفرشی

مشاهده جزییات

تحلیل تکنیکال بورس

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه  14:00  الی 17:00

نام مدرس : آقای محسن اشعری زاد

مشاهده جزییات

آموزش مهارت های کامپیوتری ( پایه )

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های دوشنبه ها  14:00  الی 15:00

نام مدرس : آقای مهندس محبی

مشاهده جزییات

اصول و فنون مکاتبات اداری

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه ها  10:00  الی 11:00

نام مدرس : آقای دکتر زارع پور

مشاهده جزییات

اصول و فنون مذاکره

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه ها  14:00  الی 18:00

نام مدرس : آقای دکتر علی ناصری

مشاهده جزییات

خوشنویسی مقدماتی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه 15:00  الی 16:00

نام مدرس : دکتر رضا صفری

مشاهده جزییات

طراحی مقدماتی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های یک شنبه 14:00  الی 15:00

نام مدرس : استاد غلامرضا قلیپور

مشاهده جزییات

عکاسی مقدماتی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه 16:30الی 17:30

نام مدرس : استاد عباس حاجی پور

مشاهده جزییات

کوچینگ MBA

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های سه شنبه  14:00  الی 18:00

نام مدرس : آقای دکتر علی ناصری

مشاهده جزییات

مهارت زندگی در نهاد خانواده

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های سه شنبه  20:00  الی 21:30

تعداد جلسه:9

مشاهده جزییات

مارکتینگ پلنینگ (MBA)

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های سه شنبه 14:00  الی 18:00

نام مدرس : دکتر برزویی

مشاهده جزییات

آموزش زبان انگلیسی

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه  17:30  الی 19:00

نام مدرس :  دکتر احمدی شکوه

مشاهده جزییات

مبانی سازمان و مدیریت ( MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه  ساعت 14:00 الی 18:00

نام مدرس : دکتر احسان

مشاهده جزییات

رفتار سازمانی ( MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه    ساعت 14:00 الی 18:00

نام مدرس : دکتر صانعی

مشاهده جزییات

مدیریت منابع انسانی (MBA)

زمان برزاری کلاس ها :

روزهای شنبه   ساعت :14:00 الی 18:00

نام مدرس : دکتر احسان

مشاهده جزییات

مهارت هفت گانه ICDL

برگزاری کلاس ها :

روزهای دوشنبه و چهارشنبه    ساعت 14:00 الی 16:00

نام مدرس : مهندس رحیمی

مشاهده جزییات

کلاس زبان انگلیسی

زمان برگزاری کلاس ها :

روز های  یکشنبه و سه شنبه    ساعت   17:30  الی   19:00

نام مدرس : دکتر احمدی شکوه

مشاهده جزییات

خانواده و مهارت های زندگی (ویژه ایام ماه مبارک رمضان)

زمان برگزاری کلاس ها :

ایام هفته    ساعت 21:00  الی  22:30

تعداد جلسات : 9 جلسه

مشاهده جزییات

خانواده و تغذیه سالم ( ویژه ایام ماه مبارک رمضان )

زمان برگزاری کلاس :

روز های  یکشنبه و جمعه   ساعت  21:00  الی  22:30  

نام مدرس : دکتر زیبا جعفری

مشاهده جزییات

کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه      ساعت  14:00  الی 18:00

تعداد جلسات : دو جلسه

نام مدرس : دکتر دانشجو

مشاهده جزییات

تصمیم گیری حل مساله (MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه      ساعت  14:00  الی 17:00

تعداد جلسات : 9 ساعت

نام مدرس : دکتر حسین شیرازی

مشاهده جزییات

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک(MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه      ساعت  14:00  الی 17:00

تعداد جلسات : 16 ساعت

نام مدرس : دکتر صدقیانی فر

مشاهده جزییات

دیجیتال مارکتینگ (MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه      ساعت  14:00  الی 17:00

تعداد جلسات : ساعت

نام مدرس : دکتر صادق زاده

مشاهده جزییات

 

 

 

 

شماره صندوق شاهد : 88672701

---------------------------------------

حمیرا کریمی واحد

---------------------------------------

  رویا امیدوار | داخلی 210

---------------------------------------

 مهدی احدی | داخلی 334

---------------------------------------
مصطفی دلاوری | داخلی 242

---------------------------------------
علیرضا احمدی بابلانی | داخلی 331

#
عنوان کلاس
اطلاعات
دانلود فایل ها
1
کلاس زبان انگلیسی A

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه  و چهارشنبه  16:30  الی 18:00

نام مدرس :  دکتر احمدی شکوه

2
کلاس زبان انگلیسی B

زمان برگزاری کلاس ها  : 

 روز های شنبه و دوشنبه  18:00  الی 19:30

نام مدرس: دکتر احمدی شکوه

3
تفکر سیستمی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر منتظری

 

4
مهارت های ارتباطی

زمان برگزاری کلاس ها :    

  روز های چهارشنبه  15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر مودی

 

5
کارگاه استعدادیابی شغلی بر اساس متد دیسک

 

نام مدرس : دکتر صبور

6
کارگاه افزایش بهره وری

 

نام مدرس : دکتر صبور

7
مزاج شناسی

زمان برگزاری کلاس  :    

  روز پنج شنبه  11:00  الی 12:30

نام مدرس : دکتر آزما

8
کارگاه مشتری مداری (CRM)

 

نام مدرس : دکتر ملایی 

9
پیش درآمدی بر بورس و روشهای سرمایه گذاری در آن

 

نام مدرس : دکتر صفاری

10
اصول بازاریابی

 

نام مدرس : دکتر برزویی

11
تربیت خلاق

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های پنج شنبه 11:00  الی 12:00

نام مدرس : حاج آقا مهدیزاده

12
معناگرائی و دانش خانواده

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های شنبه 15:00 الی 16:00

نام مدرس : آقای شابهاری

13
مدیریت مالی

زمان برگزاری کلاس ها:

روزهای یکشنبه ساعت 13:30 الی 17:30

نام مدرس: دکتر بشیری

14
صفر تا صد بورس و سرمایه گذاری در آن

زمان برگزاری کلاس ها:

روزهای چهارشنبه 10:00 الی 13:00

مدرس: دکتر بشیری

15
بودجه بندی و روش های کنترل آن

زمان برگزاری کلاس ها: 

روزهای شنبه 14:00 الی 18:00

نام مدرس: دکتر زاغری تفرشی

16
تحلیل تکنیکال بورس

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه  14:00  الی 17:00

نام مدرس : آقای محسن اشعری زاد

17
آموزش مهارت های کامپیوتری ( پایه )

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های دوشنبه ها  14:00  الی 15:00

نام مدرس : آقای مهندس محبی

18
اصول و فنون مکاتبات اداری

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه ها  10:00  الی 11:00

نام مدرس : آقای دکتر زارع پور

19
اصول و فنون مذاکره

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه ها  14:00  الی 18:00

نام مدرس : آقای دکتر علی ناصری

20
خوشنویسی مقدماتی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه 15:00  الی 16:00

نام مدرس : دکتر رضا صفری

21
طراحی مقدماتی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های یک شنبه 14:00  الی 15:00

نام مدرس : استاد غلامرضا قلیپور

22
عکاسی مقدماتی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه 16:30الی 17:30

نام مدرس : استاد عباس حاجی پور

23
کوچینگ MBA

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های سه شنبه  14:00  الی 18:00

نام مدرس : آقای دکتر علی ناصری

24
مهارت زندگی در نهاد خانواده

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های سه شنبه  20:00  الی 21:30

تعداد جلسه:9

25
مارکتینگ پلنینگ (MBA)

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های سه شنبه 14:00  الی 18:00

نام مدرس : دکتر برزویی

26
آموزش زبان انگلیسی

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های چهارشنبه  17:30  الی 19:00

نام مدرس :  دکتر احمدی شکوه

27
مبانی سازمان و مدیریت ( MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه  ساعت 14:00 الی 18:00

نام مدرس : دکتر احسان

28
رفتار سازمانی ( MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه    ساعت 14:00 الی 18:00

نام مدرس : دکتر صانعی

29
مدیریت منابع انسانی (MBA)

زمان برزاری کلاس ها :

روزهای شنبه   ساعت :14:00 الی 18:00

نام مدرس : دکتر احسان

30
مهارت هفت گانه ICDL

برگزاری کلاس ها :

روزهای دوشنبه و چهارشنبه    ساعت 14:00 الی 16:00

نام مدرس : مهندس رحیمی

31
کلاس زبان انگلیسی

زمان برگزاری کلاس ها :

روز های  یکشنبه و سه شنبه    ساعت   17:30  الی   19:00

نام مدرس : دکتر احمدی شکوه

32
خانواده و مهارت های زندگی (ویژه ایام ماه مبارک رمضان)

زمان برگزاری کلاس ها :

ایام هفته    ساعت 21:00  الی  22:30

تعداد جلسات : 9 جلسه

33
خانواده و تغذیه سالم ( ویژه ایام ماه مبارک رمضان )

زمان برگزاری کلاس :

روز های  یکشنبه و جمعه   ساعت  21:00  الی  22:30  

نام مدرس : دکتر زیبا جعفری

34
کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه      ساعت  14:00  الی 18:00

تعداد جلسات : دو جلسه

نام مدرس : دکتر دانشجو

35
تصمیم گیری حل مساله (MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه      ساعت  14:00  الی 17:00

تعداد جلسات : 9 ساعت

نام مدرس : دکتر حسین شیرازی

36
تفکر و برنامه ریزی استراتژیک(MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه      ساعت  14:00  الی 17:00

تعداد جلسات : 16 ساعت

نام مدرس : دکتر صدقیانی فر

37
دیجیتال مارکتینگ (MBA)

زمان برگزاری کلاس ها :

روزهای شنبه      ساعت  14:00  الی 17:00

تعداد جلسات : ساعت

نام مدرس : دکتر صادق زاده

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب

تسهیلات ارائه شده توسط صندوق قرض الحسنه شاهد

1402
مبلغ تسهیلات : 49437150440000 ریال
تعداد تسهیلات : 85819
1401
مبلغ تسهیلات : 35703972399338 ریال
تعداد تسهیلات : 87853
1400
مبلغ تسهیلات : 25912412135509 ریال
تعداد تسهیلات : 90161
تعداد تسهیلات بانک عامل : 855
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 159920000000 ریال
1399
مبلغ تسهیلات : 22805875809000 ریال
تعداد تسهیلات : 133572
تعداد تسهیلات بانک عامل : 1555
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 239370000000 ریال
1398
مبلغ تسهیلات : 16640343000000 ریال
تعداد تسهیلات : 92832
تعداد تسهیلات بانک عامل : 343
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 60000000000 ریال
1397
مبلغ تسهیلات : 13594339000000 ریال
تعداد تسهیلات : 116711
1396
مبلغ تسهیلات : 13150396000000 ریال
تعداد تسهیلات : 117515
1395
مبلغ تسهیلات : 14058531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 128607
1394
مبلغ تسهیلات : 10572531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 114697
1393
مبلغ تسهیلات : 8563555000000 ریال
تعداد تسهیلات : 133810
1392
مبلغ تسهیلات : 5972388000000 ریال
تعداد تسهیلات : 143731
1391
مبلغ تسهیلات : 4914459000000 ریال
تعداد تسهیلات : 142821
1390
مبلغ تسهیلات : 4713060000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1389
مبلغ تسهیلات : 4264393000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1388
مبلغ تسهیلات : 3472955000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102116
1387
مبلغ تسهیلات : 2691653000000 ریال
تعداد تسهیلات : 113336
1386
مبلغ تسهیلات : 2091523000000 ریال
تعداد تسهیلات : 109420
1385
مبلغ تسهیلات : 1450840000000 ریال
تعداد تسهیلات : 115942
1384
مبلغ تسهیلات : 827974000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75207
1383
مبلغ تسهیلات : 710599000000 ریال
تعداد تسهیلات : 77202
1382
مبلغ تسهیلات : 568408000000 ریال
تعداد تسهیلات : 40084
1381
مبلغ تسهیلات : 283075000000 ریال
تعداد تسهیلات : 65905
1380
مبلغ تسهیلات : 329605000000 ریال
تعداد تسهیلات : 91782
1379
مبلغ تسهیلات : 210461000000 ریال
تعداد تسهیلات : 85084
1378
مبلغ تسهیلات : 154764000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75345
1377
مبلغ تسهیلات : 132910000000 ریال
تعداد تسهیلات : 68723
1376
مبلغ تسهیلات : 70400000000 ریال
تعداد تسهیلات : 50101
1375
مبلغ تسهیلات : 61146000000 ریال
تعداد تسهیلات : 82372
49437150440000 143731 239370000000 1555