• فا
  • 021-58123000
  • جستجو
  • سه شنبه 8 فروردین 1402 06:15

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت تصویر
اسلام کریمی   مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  
محمود تبریزی رئیس هیئت مدیره

کوه زاد شیراوند

عضو هیئت مدیره
سارا کشفی آشتیانی عضو هیئت مدیره
ابراهیم محسنی عضو هیئت مدیره

 

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب