• 021-58123000
 • جستجو
 • دو شنبه 7 خرداد 1403 04:00

ماموریت و چشم انداز - استراتژی و سیاست ها

مقدمه

قرض الحسنه، نه تنها سنتی خداپسندانه و منطبق بر تعالیم دین اسلام قلمداد می گردد؛ بلکه از سفارشات موکد قرآن کریم به مومنان خود، ترویج این سنت حسنه در جامعه می باشد؛ آنجا که در ذیل آیه17 سوره تغابن آمده است: إِن تُقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللَّهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ ؛ یعنی « اگر به خداوند وام دهید وامى نیکو، آن را براى شما زیاد مى‏کند و شما را مى‏ آمرزد و خداوند سپاسگزار بردبار است ». لذا دستگیری و مرتفع ساختن فوری و موثر نیازهای مختلف مردمان و خاصه نیازمندان منجر به برکت مال، آمرزش گناهان و  ترویج روحیه ایثارگری در حوزه اقتصادی در جامعه می گردد. از این منظر، با توجه به آموزه های دینی و نهادینه نمودن فرهنگ قرض الحسنه در جامعه و نیز اسناد بالادستی، سند راهبردی صندوق قرض الحسنه شاهد در راستای ارائه تسهیلات اثربخش و خدمات دهی مطلوب به اعضاء با اولویت جامعه ایثارگری به شرح ذیل تدوین گردید. 

ماده 1: تعاریف

- سند: سند راهبردی صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

- جامعه ایثارگری: خانواده های معظم شاهد و ایثارگر.

- صندوق: صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- اعضاء: افراد عضو و گیرندگان تسهیلات و خدمت از صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- هیأت امنا: هیأت امنا صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- هیأت مدیره: هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- مدیر عامل: مدیر عامل صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- مدیریت واحدها: مدیریت واحدهای مختلف صندوق قرض الحسنه شاهد. 

ماده2: مأموریت

رسالت و مأموریت صندوق، ارائه تسهیلات و خدمات با کیفیت به اعضاء جامعه ایثارگری حقوق بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد. 

ماده3:خط مشی

آموزه های قرآنی و اندیشه های اسلامی، اسناد بالادستی همچون: اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران، سند راهبردی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در خصوص تکریم جامعه ایثارگری، اساسنامه صندوق قرض الحسنه شاهد، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده4: چشم انداز

دست یابی صندوق به توسعه و بالندگی سازمانی در ارائه خدمات دهی مطلوب و با کیفیت به اعضاء ایثارگری عضو در راستای ترویج، توسعه و نهادینه نمودن فرهنگ قرض الحسنه در سطح ملی بواسطه به کارکیری تمامی ظرفیت های موجود درون و برون سازمانی تا سال 1404

ماده5: اصول و ارزش های محوری

اصول و ارزش های محوری حاکم بر صندوق عبارتند از: تأکید بر شفافیت، صداقت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، امانت داری، انضباط مالی، اخلاق محوری، روزآمدی، کیفیت گرایی و مشتری مداری در خدمات دهی به اعضاء صندوق.

ماده6: اهداف کلان

اهداف کلان صندوق عبارتند از:

 1. ترويج، توسعه و نهادینه نمودن فرهنگ قرض الحسنه در جامعه.
 2. خدمات دهی مطلوب به اعضاء جامعه ایثارگری.  
 3. مشتری مداری و تکریم اعضاء خانواده های شاهد و ایثارگران. 

ماده7: استراتژی های کلی

استراتژی های کلی صندوق عبارتند از:

 1. تقویت و توسعه مدیریت منابع انسانی صندوق.
 2. تقویت ساختارها و نیز توسعه و تعالی سازمانی صندوق.
 3. تقویت و بهینه سازی مدیریت اعتبارات، تسهیلات و مالی در صندوق.
 4. پایش مداوم محیط درون و برون خدمتی صندوق.
 5. اعمال مدیریت دانش و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده صندوق.
 6. تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی درون و برون سازمانی در صندوق.

ماده8: راهبردها و برنامه های عملیاتی

راهبردها و برنامه های عملیاتی صندوق عبارتند از:

راهبرد اول: بسترسازی در راستای تقویت و توسعه مدیریت منابع انسانی صندوق

برنامه عملیاتی1: برنامه ریزی جهت طراحی و استقرار مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی.

برنامه عملیاتی2: برنامه ریزی جهت تقویت و ارتقاء فرهنگ سازمانی در صندوق.

برنامه عملیاتی3: برنامه ریزی جهت روزآمدی فرایند نظام جامع جذب و قطع همکاری با سرمایه های انسانی.

برنامه عملیاتی4: برنامه ریزی جهت طراحی و استقرار مدیریت عملکرد در صندوق.

برنامه عملیاتی5: برنامه ریزی جهت طراحی و استقرار مکانیسم مطلوب جبران خدمات سرمایه های انسانی در صندوق.

برنامه عملیاتی6: برنامه ریزی جهت طراحی و استقرار سیستم جامع مدیریت و توسعه استعداد و برنامه های جانشین پروری در صندوق.

راهبرد دوم: به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود در راستای  تقویت ساختارها و نیز توسعه و تعالی سازمانی صندوق

برنامه عملیاتی1: برنامه ریزی جهت تقویت و ارتقاء ساختار سازمانی صندوق.

برنامه عملیاتی2: برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه فناوری های ارتباطات و اطلاعات در راستای الکترونیکی نمودن کلیه فرایندهای درون و برون سازمانی صندوق.

برنامه عملیاتی3: برنامه ریزی جهت تقویت و ارتقاء  انواع کمیته های کنترلی و نظارتی در صندوق( مدیریت ریسک، تعارض منافع، پولشویی، تطبیق قوانین و مقررات و... ).

برنامه عملیاتی4: برنامه ریزی جهت روزآمدی و شفافیت قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی صندوق.

برنامه عملیاتی5: برنامه ریزی جهت تعامل و هم افزایی با سایر ارگان ها و نهادها در راستای فعالیت ها و توسعه صندوق.  

راهبرد سوم: بسترسازی جهت تقویت و بهینه سازی مدیریت اعتبارات، تسهیلات و مالی در صندوق

برنامه عملیاتی1: برنامه ریزی در راستای شناسایی موانع و چالش های مالی و تسهیلاتی در صندوق.

برنامه عملیاتی2: برنامه ریزی جهت  پیاده سازی مدل مطلوب مدیریت منابع و مصارف در صندوق.

برنامه عملیاتی3: برنامه ریزی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز صندوق در تعامل با نهادهای ذیربط.

برنامه عملیاتی4: برنامه ریزی جهت  طراحی و استقرار مدل مطلوب جذب منابع و مشارکت مردمی در صندوق.

برنامه عملیاتی5: برنامه ریزی جهت اعمال سیاست های مداخله ای جهت معوقات و کسورات ناشی از فعالیت های مالی مرتبط با اعضاء. 

برنامه عملیاتی6: برنامه ریزی جهت استانداردسازی فعالیت های مالی در صندوق با توجه به اصول و استانداردهای حسابداری موجود.

راهبرد چهارم: بسترسازی جهت پایش مداوم محیط درون و برون خدمتی صندوق

برنامه عملیاتی1: برنامه ریزی در راستای تقویت و ارتقاء کنترل های داخلی صندوق براساس استانداردهای روزآمد حسابداری و حسابرسی.

برنامه عملیاتی2: برنامه ریزی جهت بهبود مکانیسم ها و سازوکارهای نظارت و بازرسی در صندوق.

برنامه عملیاتی3: برنامه ریزی جهت انجام انواع مطالعات و تحقیقات در سطوح مختلف درون و برون سازمانی صندوق.

برنامه عملیاتی4: برنامه ریزی جهت آسیب شناسی، ارزیابی و بهبود فرایندهای کاری در صندوق. 

راهبرد پنجم: بسترسازی در راستای اعمال مدیریت دانش و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده صندوق

برنامه عملیاتی1: برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز آموزش و پژوهش جهت پیاده سازی برنامه های توسعه ای سرمایه های انسانی صندوق.  

برنامه عملیاتی2: برنامه ریزی در راستای طراحی و استقرار مدل مطلوب صندوق قرض الحسنه در صندوق.

برنامه عملیاتی3: برنامه ریزی جهت تعامل و هم افزایی با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و نیز خارجی حسب ضرورت.

برنامه عملیاتی4: برنامه ریزی در راستای توانمندسازی و توسعه شغلی و فردی سرمایه های انسانی صندوق.

برنامه عملیاتی5: برنامه ریزی جهت تقویت و استفاده مطلوب از سیستم جامع نظام پیشنهادات در صندوق.

راهبرد ششم: زمینه سازی جهت تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی درون و برون سازمانی در صندوق

برنامه عملیاتی1: برنامه ریزی جهت استفاده از تجارب موفق موسسات مالی خرد داخلی و خارجی در زمینه سرمایه اجتماعی سازمانی. 

برنامه عملیاتی2: برنامه ریزی در راستای تقویت و ارتقاء اعتماد نهادی اعضاء نسبت به صندوق.

برنامه عملیاتی3: برنامه ریزی در راستای تعامل و هم افزایی با نهادهای جامعه مدنی خاصه نهاد رسانه و سازمان های مردم نهاد.

برنامه عملیاتی4: برنامه ریزی جهت تقویت و ارتقاء مدیریت ارتباط مشتری (CRM) در صندوق.

برنامه عملیاتی5: برنامه ریزی جهت استانداردسازی الگوهای ارتباطی و رفتاری در صندوق.

برنامه عملیاتی6: برنامه ریزی جهت طراحی و استقرار مدل مطلوب مدیریت مشارکتی در صندوق.

 

ماده 9: نظارت و ضمانت های اجرایی

مدیریت واحدهای صندوق موظف می باشند که گزارش شش ماهه و نیز گزارش سالیانه خود را در راستای تحقق بخشی به راهبردها و برنامه های عملیاتی( جاری و توسعه ای) مندرج در این سند در قالب فعالیت ها و اقدامات عملیاتی لازم در شهریور ماه و نیز اسفند ماه هر سال در اختیار  مدیریت طرح و برنامه جهت ارائه به مدیر عامل صندوق قرار دهند. علاوه بر آن مدیریت طرح و برنامه موظف است با توجه به قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای و نیز راهبردها و برنامه های عملیاتی(جاری و توسعه ای) پیش بینی شده در این سند، گزارش ها را بررسی و موارد اصلاحی را به مدیریت واحدهای صندوق به منظور بازبینی و ارائه گزارش نهایی ارسال دارد.

آمار چارت

 • جدیدترین ها
 • پربازدید ها
 • استان ها
آرشیو مطالب

تسهیلات ارائه شده توسط صندوق قرض الحسنه شاهد

1402
مبلغ تسهیلات : 49437150440000 ریال
تعداد تسهیلات : 85819
1401
مبلغ تسهیلات : 35703972399338 ریال
تعداد تسهیلات : 87853
1400
مبلغ تسهیلات : 25912412135509 ریال
تعداد تسهیلات : 90161
تعداد تسهیلات بانک عامل : 855
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 159920000000 ریال
1399
مبلغ تسهیلات : 22805875809000 ریال
تعداد تسهیلات : 133572
تعداد تسهیلات بانک عامل : 1555
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 239370000000 ریال
1398
مبلغ تسهیلات : 16640343000000 ریال
تعداد تسهیلات : 92832
تعداد تسهیلات بانک عامل : 343
مبلغ تسهیلات بانک عامل : 60000000000 ریال
1397
مبلغ تسهیلات : 13594339000000 ریال
تعداد تسهیلات : 116711
1396
مبلغ تسهیلات : 13150396000000 ریال
تعداد تسهیلات : 117515
1395
مبلغ تسهیلات : 14058531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 128607
1394
مبلغ تسهیلات : 10572531000000 ریال
تعداد تسهیلات : 114697
1393
مبلغ تسهیلات : 8563555000000 ریال
تعداد تسهیلات : 133810
1392
مبلغ تسهیلات : 5972388000000 ریال
تعداد تسهیلات : 143731
1391
مبلغ تسهیلات : 4914459000000 ریال
تعداد تسهیلات : 142821
1390
مبلغ تسهیلات : 4713060000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1389
مبلغ تسهیلات : 4264393000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102143
1388
مبلغ تسهیلات : 3472955000000 ریال
تعداد تسهیلات : 102116
1387
مبلغ تسهیلات : 2691653000000 ریال
تعداد تسهیلات : 113336
1386
مبلغ تسهیلات : 2091523000000 ریال
تعداد تسهیلات : 109420
1385
مبلغ تسهیلات : 1450840000000 ریال
تعداد تسهیلات : 115942
1384
مبلغ تسهیلات : 827974000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75207
1383
مبلغ تسهیلات : 710599000000 ریال
تعداد تسهیلات : 77202
1382
مبلغ تسهیلات : 568408000000 ریال
تعداد تسهیلات : 40084
1381
مبلغ تسهیلات : 283075000000 ریال
تعداد تسهیلات : 65905
1380
مبلغ تسهیلات : 329605000000 ریال
تعداد تسهیلات : 91782
1379
مبلغ تسهیلات : 210461000000 ریال
تعداد تسهیلات : 85084
1378
مبلغ تسهیلات : 154764000000 ریال
تعداد تسهیلات : 75345
1377
مبلغ تسهیلات : 132910000000 ریال
تعداد تسهیلات : 68723
1376
مبلغ تسهیلات : 70400000000 ریال
تعداد تسهیلات : 50101
1375
مبلغ تسهیلات : 61146000000 ریال
تعداد تسهیلات : 82372
49437150440000 143731 239370000000 1555