• فا
 • 021-58123000
 • جستجو
 • دو شنبه 8 آذر 1400 12:21

ماموریت و چشم انداز - استراتژی و سیاست ها

مقدمه

قرض الحسنه، نه تنها سنتی خداپسندانه و منطبق بر تعالیم دین اسلام قلمداد می گردد؛ بلکه از سفارشات موکد قرآن کریم به مومنان خود، ترویج این سنت حسنه در جامعه می باشد؛ آنجا که در ذیل آیه17 سوره تغابن آمده است: إِن تُقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللَّهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ ؛ یعنی « اگر به خداوند وام دهید وامى نیکو، آن را براى شما زیاد مى‏کند و شما را مى‏ آمرزد و خداوند سپاسگزار بردبار است ». لذا دستگیری و مرتفع ساختن فوری و موثر نیازهای مختلف مردمان و خاصه نیازمندان منجر به برکت مال، آمرزش گناهان و  ترویج روحیه ایثارگری در حوزه اقتصادی در جامعه می گردد. از این منظر، با توجه به آموزه های دینی و نهادینه نمودن فرهنگ قرض الحسنه در جامعه و نیز اسناد بالادستی، سند راهبردی صندوق قرض الحسنه شاهد در راستای ارائه تسهیلات اثربخش و خدمات دهی مطلوب به اعضاء با اولویت جامعه ایثارگری به شرح ذیل تدوین گردید. 

ماده 1: تعاریف

- سند: سند راهبردی صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

- جامعه ایثارگری: خانواده های معظم شاهد و ایثارگر.

- صندوق: صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- اعضاء: افراد عضو و گیرندگان تسهیلات و خدمت از صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- هیأت امنا: هیأت امنا صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- هیأت مدیره: هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- مدیر عامل: مدیر عامل صندوق قرض الحسنه شاهد. 

- مدیریت واحدها: مدیریت واحدهای مختلف صندوق قرض الحسنه شاهد. 

 

ماده2: مأموریت

رسالت و مأموریت صندوق، نهادینه نمودن فرهنگ قرض الحسنه در جامعه در راستای تحقق بخشی به بانکداری اسلامی و نیز ارائه تسهیلات و خدمات با کیفیت به اعضاء با اولویت چامعه ایثارگری می باشد. 

 

ماده3:خط مشی

آموزه های قرآنی و اندیشه های اسلامی، اسناد بالادستی همچون: اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران، سند راهبردی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در خصوص تکریم جامعه ایثارگری، اساسنامه صندوق قرض الحسنه شاهد، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 

 

ماده4: چشم انداز

دست یابی صندوق به توسعه و بالندگی سازمانی در ارائه خدمات دهی مطلوب به اعضاء خاصه جامعه ایثارگری و ترویج، توسعه و نهادینه نمودن فرهنگ قرض الحسنه در سطح ملی بواسطه به کارکیری تمامی ظرفیت های موجود درون و برون سازمانی تا سال 1404.

 

ماده5: اصول و ارزش های محوری

اصول و ارزش های محوری حاکم بر صندوق عبارتند از: تأکید بر شفافیت، صداقت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، امانت داری، اخلاق محوری، روزآمدی، کیفیت گرایی و مشتری مداری در خدمات دهی به اعضاء صندوق.

 

ماده6: اهداف کلان

اهداف کلان صندوق عبارتند از:

 1. ترويج، توسعه و نهادینه نمودن فرهنگ قرض الحسنه در جامعه.
 2. خدمات دهی مطلوب به اعضاء با اولویت جامعه ایثارگری.  
 3. مشتری مداری و تکریم اعضاء خانواده های شاهد و ایثارگران. 

 

ماده7: استراتژی های کلی

استراتژی های کلی صندوق عبارتند از:

 1. استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت ها در چارچوب قوانین و مقررات.  
 2. هم افزایی جهت جذب و توسعه مشارکت اعضاء با اولویت جامعه ایثارگری.
 3. زمینه سازی جهت یادگیری مداوم و تبدیل شدن صندوق به سازمان یادگیرنده.
 4. ارزیابی و أخذ بازخورد از فعالیت ها و عملکردها در صندوق.
 5. اعمال سیاست های آسیب شناسانه در سطوح مختلف صندوق.
 6. تقویت و ارتقاء تعاملات مطلوب درون و برون سازمانی.

 

 

 

ماده8: راهبردها و برنامه های عملیاتی

راهبردها و برنامه های عملیاتی صندوق عبارتند از:

راهبرد1: بسترسازی جهت تقویت و ارتقاء ساختارهای سازمانی صندوق

 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت روزآمدی قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی صندوق.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه فناوری های ارتباطات و اطلاعات در صندوق متناسب با تغییرات محیطی.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت روزآمدی فرایند نظام جامع جذب و قطع همکاری با سرمایه های انسانی.

 

راهبرد2: نظارت و پایش مداوم محیط درون و برون سازمانی صندوق 

 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت انجام مطالعات و پژوهش های راهبردی و کاربردی در قالب اقدامات نظرسنجی، نیازسنجی، رضایت سنجی و... .  
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استقرار سیستم جامع مدیریت عملکرد در صندوق.
 • برنامه عملیاتی:  برنامه ریزی جهت اعمال سیاست های مداخله ای در راستای مقابله با پولشویی.
 • برنامه عملیاتی:  برنامه ریزی جهت استقرار سیستم جامع مدیریت ریسک در صندوق.
 • برنامه عملیاتی:  برنامه ریزی جهت اعمال سیاست های مداخله ای جهت معوقات و کسورات ناشی از فعالیت های مالی مرتبط با اعضاء. 
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استانداردسازی فعالیت های مالی در صندوق براساس اصول و استانداردهای حسابداری موجود.

 

راهبرد3: آسیب شناسی و شناسایی موانع و چالش‌های موجود و بهبود آن در صندوق

 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت شناسایی موانع و چالش‌های ساختاری در صندوق و بهبود آن. 
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت شناسایی موانع و چالش‌های مدیریتی در صندوق و بهبود آن.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت شناسایی موانع و چالش‌های فرایندی در انجام فعالیت ها و بهبود آن.
 • برنامه عملیاتی:  برنامه ریزی جهت شناسایی موانع و چالش‌های خدمتی در صندوق و بهبود آن.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت شناسایی موانع و چالش‌های تعاملی در فعالیت ها و بهبود آن در صندوق.

 

راهبرد4: به کارگیری تمامی ظرفیت های برون سازمانی در راه توسعه و بالندگی  سازمانی صندوق

 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت هم افزایی و تعامل با سایر ارگان ها و نهادها در راستای فعالیت ها و توسعه صندوق.  
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت های وسایل ارتباط جمعی و خاصه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی در حوزه های مرتبط کاری. 
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد (NGO) در راستای هم افزایی مرتبط با فعالیت های صندوق.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت ایجاد کمیته مشورتی از میان اعضاء جامعه ایثارگری صندوق.    

 

راهبرد5: اعمال مدیریت دانش و حمایت از استعدادها و سرمایه های انسانی صندوق

 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب از سیستم جامع نظام پیشنهادات در صندوق.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استقرار سیستم جامع مدیریت و توسعه استعداد در صندوق.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب از ظرفیت نهادها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه صندوق. 

 

راهبرد6: تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی درون و برون  سازمانی در صندوق 

 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی در ابعاد شناختی، ساختاری و                 رابطه ای در صندوق.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استقرار مدیریت  ارتباط مشتری (CRM) در صندوق.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استانداردسازی الگوهای ارتباطی و رفتاری در صندوق.

 

راهبرد7: بسترسازی جهت  توانمندسازی سرمایه های انسانی صندوق    

 • برنامه عملیاتی:  برنامه ریزی جهت احصاء و تأمین نیازهای آموزش شغلی کارکنان صندوق.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت تأمین احساس امنیت و ایجاد انگیزش شغلی کارکنان صندوق.
 • برنامه عملیاتی: برنامه ریزی جهت استفاده از خدمات مشاوره ای تخصصی برای توانمندسازی روانشناختی کارکنان.

 

ماده 9: نظارت و ضمانت های اجرایی

مدیریت واحدهای صندوق موظف می باشند که گزارش شش ماهه و نیز گزارش سالیانه خود را در راستای تحقق بخشی به راهبردها و برنامه های عملیاتی( جاری و توسعه ای) مندرج در این سند در قالب فعالیت ها و اقدامات عملیاتی لازم در شهریور ماه و نیز اسفند ماه هر سال در اختیار  مدیریت طرح و برنامه جهت ارائه به مدیر عامل صندوق قرار دهند. علاوه بر آن مدیریت طرح و برنامه موظف است با توجه به قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای و نیز راهبردها و برنامه های عملیاتی( جاری و توسعه ای) پیش بینی شده در این سند، گزارش ها را بررسی و موارد اصلاحی را به مدیریت واحدهای صندوق به منظور بازبینی و ارائه گزارش نهایی ارسال دارد.

 

 • جدیدترین ها
 • پربازدید ها
 • استان ها
آرشیو مطالب